Aby paní Albína lépe snášela samotu, přála si televizi a tu také letos k Vánocům dostala

Paní Albína dostala k Vánocům televizi

Vánoce jsou obdobím klidu, kdy je na čase se trochu zastavit a nadechnout se. Hlavně čas, kdy bychom neměli myslet jen sami na sebe. Pan Weber splnil přání paní Albíně.

Franz Weber sám Vánoce vnímá jako uspěchané období. Lidé by se podle něj měli na chvilku zastavit a nehonit se za funkcemi, penězi a dalšími materiálními statky. Alespoň o Vánocích by se nemělo myslet jen na sebe, ale i na ostatní. Weber Bauservice každoročně pomáhá potřebným.

„My jsme se rozhodli obdarovat paní Albínu z Českých Budějovicích. Je to milá důchodkyně, která celý život pracovala (mimochodem i desítky let v Budějovickém budvaru) a nyní skončila bez rodiny a prostředků v domově důchodců. Jejím přáním bylo pořízení televize, vzhledem k tomu, že je vášnivou televizní divačkou a na její malé staré televizi již nebylo skoro nic vidět,“ popisuje pan Weber.

Paní Albína dostala k Vánocům televizi