93% Splněných přání | 19531
6% Přání, která se plní | 1293
1% Přání, která můžete splnit | 99